Projekt koncepcyjny wnętrza skierowany jest osób, które chcą  dopasować wnętrze do swoich osobistych  potrzeb, poprzez zmianę rozmieszczenia ścian działowych i podstawowych elementów we wnętrzu tj. meble i sprzęty, oraz zobaczyć wizualizację wnętrza w 3D.

Projekt koncepcyjny zawiera:


•  2 -3 koncepcje układów funkcjonalnych wnętrza w formie kolorowych rzutów 2D

•  wizualizacje 3D w oparciu o wybraną koncepcję,

​​Projekt koncepcyjny jest projektem poglądowym - nie zawiera wymiarów !
​​


    Czas realizacji do 4 tygodni.

Projekt koncepcyjny
Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy wnętrza skierowany jest do osób, które  chcą otrzymać rysunki techniczne potrzebne do wykonania projektu. Projekt wykonawczy rozpoczyna się dokładną inwentaryzacją pomieszczenia i zawiera szczegółową propozycją materiałów, kolorów, mebli, sprzętów.

 

Na podstawie tak przygotowanego projektu mogą Państwo samodzielnie wraz z wybraną ekipą wykonawczą przejść do przelania pomysłu w rzeczywistość. Na Państwa życzenie możemy  omówić projekt z wykonawcą.

 

​Zapewniamy również ekipy remontowo-wykończeniowe.

Projekt wykonawczy zawiera:

•  inwentaryzacje pomieszczeń (dokładny pomiar),

•  wszystkie elementy projektu projektu koncepcyjnego + rysunki techniczne tj.​ 

​•  propozycje rozwiązań kolorystycznych i materiałowych (widoki ścian z wymiarami i oznaczeniem użytych materiałów, mebli i sprzętów).

​​​​

•  układ i rozrysowanie okładzin ściennych i podłogowych (rozrysowanie posadzek z wymiarami)

 

•  projekt sufitu - projekt sufitu z G-K z wymiarami i z rozmieszczeniem punktów świetlnych,

•  projekt rozmieszczenia przyłączy (oświetlenia, gniazd i włączników, punktów WOD-KAN, CO  i instalacji teletechnicznej) - rzuty z wymiarami,

•  rysunki wykonawcze detali architektonicznych - projekt  zabudowy stałej (garderoby), projekt szczegółowy mebli, ścianek z G-K, kominków itp.

 

Czas realizacji do 6 tygodni.
 

Projekt kompleksowy

Projekt kompleksowy wnętrza skierowany jest do osób, które  chcą zobaczyć wizualizację 3D

projektowanych wnętrz i otrzymać kompletną dokumentację techniczną projektu

wraz z ze specyfikacją materiałową, przedmiarami i kosztorysem.

Projekt kopleksowy zawiera:

•   inwentaryzacje pomieszczeń (dokładny pomiar),

•   wszystkie elementy projektu projektu wykonawczego +

 

•  specyfikację materiałową  - wykaz elementów wyposażenia wnętrz - mebli, sprzętów, opraw oświetleniowych, okładzin ściennych i podłogowych, ceramiki łazienkowej i armatury z podaniem producenta i modelu wraz ​ze wskazaniem miejsc, gdzie można nabyć wszystkie potrzebne materiały. Alternatywnie możliwa wizyta z klientem w sklepie w celu dobrania konkretnych materiałów i elementów wyposażenia.

•  przedmiary - zestawienie ilości użytych w projekcie materiałów i elementów wyposażenia,

•  ​kosztorys - szacunkowa wycena elementów i materiałów użytych w projekcie.

W przypadku skorzystania z polecanej przez nas ekipy budowlanej również wycena robocizny.

•  dobór dodatków dekoracyjnych

 

​Czas realizacji do 8 tygodni.

Projekt kompleksowy z nadzorem autorskim

Projekt kompleksowy z nadzorem autorskim skierowany jest do osób, które oczekują projektu kompleksowego i nie mają czasu,

by sprawować kontrolę nad przebiegiem prac wykonawczych zgodnie z powstałym projektem.

Projekt kompleksowy z nadzorem autorskim zawiera:

 

•  ​wszystkie elementy projektu kompleksowego +
•  ​porady i konsultacje
•  ​kontrolę zgodności poszczególnych etapów prac z projektem wykonawczym *

• Wariant I

Nadzór polegający na przyjazdach na budowę w miarę potrzeb klientów. Spotkania i wizyty w realizowanym domu ustalane są

z wyprzedzeniem.

 

• Wariant II

​Pełny nadzór z pomocą w zamawianiu mebli i sprzętów. Wycena prac wykonawczych, kontrola prac wykonawczych w odniesieniu do wytycznych projektowych , obecność przy montażu istotnych elementów wyposażenia.

 

• Wariant III​

Nadzór autorski z wersją „pod klucz" - zastępstwo inwestorskie (klient odbiera jedynie pracę „jakościową" wykonawców).

- znalezienie i nadzór ekip wykończeniowych,

- pełny kosztorys do oddania budynku,

- zorganizowanie wykonawstwa robót  budowlano-montażowych,

- uzgadnianie z  wykonawcami i kierownikiem robót i harmonogramu prac,

- przekazanie wykonawcom placu budowy,

- zmawianie mebli na wymiar i sprzętów, organizacja pomiarów oraz kontrola dostawy i montażu,

- uzgadnianie z inwestorem dopuszczania ewentualnych  materiałów i technologi zamiennych,

- sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji + dokumentacja fotograficzna.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now